Danh sách phòng

Danh sách phòng

Tất cả các loại phòng

Phòng tiêu chuẩn(Hotel Room)

Giá từ33-40$

Xem Phòng
Phòng Hướng Biển (SeaView Bungalow)

Giá từ40-60$

Xem Phòng
Phòng Gần Biển (BeachFront Bungalow)

Giá từ45-65$

Xem Phòng
Phòng Hướng Vườn (Garden Bungalow)

Giá từ36-50$

Xem Phòng
1