Danh sách phòng

Danh sách phòng

Tất cả các loại phòng

Phòng tiêu chuẩn(Hotel Room)

Giá từ37-39$

Xem Phòng
Phòng Hướng Biển (SeaView Bungalow)

Giá từ50-65$

Xem Phòng
Phòng Gần Biển (BeachFront Bungalow)

Giá từ55-75$

Xem Phòng
Phòng Hướng Vườn (Garden Bungalow)

Giá từ46-55$

Xem Phòng
1